Forestlight Studio Luft-vatten värmepumpar sänker energikostnaderna

Luft-vatten värmepumpar sänker energikostnaderna

luft-vatten värmepump

Luft-vatten värmepumpar klarar kylan till så lågt som 25 grader Celsius. Om du har den installerad kan du få upp till 70% lägre uppvärmningskostnader. Detta är ställt i relation till var i landet du bor, bostadens yta, vilken värmepump du har och om den har en kylfunktion.

Värmepumpar, baserade på luft och vatten, är konstruerade så att de använder utomhusluften, vilket är en kostnadsfri och förnybar energikälla från naturen som ger mycket små CO2-utsläpp. Denna effektiva apparatur ger en investering som återbetalar sig snabbt. Användandet av dessa värmepumpar ger en god trygghet i fråga om uppvärmningen och varmvattentillförseln som anpassats till vårt klimat här i norden.

Värma upp huset

Man skulle kunna undra om man verkligen kan uppvärma huset bara med hjälp av vanlig luft? En luft-vatten värmepump koncentrerar värmeenergin i utomhusluften så att den värmer upp vatten i såväl duschen som i radiatorerna. Det går till så att värmepumpen suger in utomhusluften som kommet in till ett slutet system. Detta system har ett köldmedium med förmågan att bli gas vid mycket låga temperaturer. Därefter höjs det gasformiga köldmediets temperatur genom en kompressor under ett högt tryck. Genom en kondensor levereras sedan värme till bostadens primära värmesystem. I denna process återfår köldmediet sin flytande form, för att återigen bli till gas och göra sig klar att inhämta ytterligare värmeenergi.

Denna procedur är väldigt förenklad, men det viktigaste är resultatet. Genom åren har produkten blivit alltmer sofistikerad och avancerad genom en förfinad teknik och en god utveckling. Dessutom har värmepumpar blivit allt mer enkla att installera och använda. De fungerar av sig själva och behöver inga ytterligare funktioner för att leverera värme.

Har man en luftvärmepump som har en spridning av värmen inomhus med hjälp av en fläkt som finns i bostaden heter det luft-luft värmepump. Denna värmepump kompletterar det övriga värmesystemet. Den sänker uppvärmningskostnaden i bostaden i de fall då ett vattenburet värmesystem saknas. Luftvärmepumpar som förser bostaden med värme då det finns ett vattenburet system med radiatorer eller golvvärme heter luft-vatten värmepumpar. Man har då ett befintligt primärt värmesystem som förses med energi av denna värmepump och sprider värme till bostadens samtliga ytor. Detta ger en annan form av besparing än vad luft-luft värmepumpar erbjuder.

Man kan dessutom värma upp tappvarmvattnet med hjälp av en luft-vatten värmepump, vilket ger en ytterligare sänkning av uppvärmningskostnaden. Med hjälp av en luft-vatten värmepump överförs dessutom värmen tystgående genom det primära värmesystemet, då den saknar en fläkt till skillnad från luft-luft värmepumpen.

19 May 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)