Forestlight Studio Hårtransplantation - Ett alternativ vid håravfall

Hårtransplantation - Ett alternativ vid håravfall

hårtransplantation

Många gånger är det ett stort problem för de som lider av håravfall. Detta problem kan leda till att du förlorar kontrollen och inte längre känner igen, eller vill känna igen, dig själv. Det första alternativet som då finns är den gamla tupén eller peruken, men det är inte så vanligt att den används numera. Som ett andra alternativ finns det som en del inte alls har något problem med och det är att raka sig även på huvudet. På så sätt försvinner problemet i och med att håravfallet inte syns om det inte finns något hår. Dock är dessa två alternativ något som långt ifrån alla kan tänkas anamma.

Har du problem med håravfall, har du säkert redan gått igenom ett brett sortiment av produkter på marknaden som säljs i skydd av mörkret, då de inte är tillåtna för försäljning inom EU. Du har säkert också provat de produkter som faktiskt får säljas och sägs kunna ge dig tillbaka en del av din hårväxt. Detta har förmodligen inte fungerat med så bra resultat, eftersom det egentligen inte finns något annat sätt att få tillbaka håret, mer än genom en hårtransplantation.

Hårtransplantation - två olika metoder

En hårtransplantation kan utföras genom två olika metoder. Den ena kallas för FUE, som står för Follicular Unit Extraction. Detta är en metod som har utvecklats av Nordic New Hair Center AB och som har revolutionerat branschen inom hårtransplantationer. Tack vare denna metod, har en hårtransplantation blivit ett mycket mindre ingrepp. Med FUE-metoden transplanteras nya hårsäckar från din egna kropp till den plats där hårsäcken ska fortsätta sitt liv och på så sätt bidra till att mer hår tillkommer på den nya platsen. Den andra metoden är FUT/strip, som står för Follicular Unit Transplantation. Denna metod innebär att en hel remsa hud med hårsäckar avlägsnas från en plats på din kropp, varvid hårsäckarna skördas och transplanteras på avsedd plats. FUT-metoden kräver ett större ingrepp, men kan utföras under en lokalbedövning och är inte värre än att du kan återgå till ditt arbete och vanliga liv efter cirka en vecka.

Dessa två metoder kan även kombineras vid behov. Någon som vet hur detta går till både i teori och praktik är Nordic New Hair Centre, som är världsledande inom teknologi för hårtransplantationer. Lider du av håravfall, är det bästa som du kan göra med ditt problem att ta kontakt med Nordic New Hair Centre, som enkelt och smidigt kan reda ut alla begrepp och hjälpa dig att få stopp på ditt håravfall.

13 May 2015